Thông cáo báo chí của người da đỏ Chukchansi về việc mở lại sòng bạc Chukchansi Gold

Chukchansi Indians press release regarding re-opening of Chukchansi Gold Casino

“This was a historic moment for our Tribe in charting a path to reopen our casino, to restore order to our government, to provide services to our members and to silence any group attempting to sew confusion and discord,” stated Reggie Lewis, Co-Chairman of the Unification Council, a body created by quorums of the elected and recognized Tribal Councils from 2010, 2011, 2012 and 2013.

Chukchansi Indians press release regarding re-opening of Chukchansi Gold Casino

Đồng Chủ tịch, Nancy Ayala tuyên bố,

Chukchansi Indians press release regarding re-opening of Chukchansi Gold Casino

Với sự ủng hộ và công nhận của các thành viên trưởng thành của Bộ tộc, sáu thành viên của Hội đồng Thống nhất sẽ tiếp tục nỗ lực mở lại sòng bạc, khôi phục lòng tin của cộng đồng và tiếp tục tôn trọng các nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng.

Chukchansi Indians press release regarding re-opening of Chukchansi Gold Casino

Đại hội đồng lớn tiếng xác nhận rằng chỉ những thành viên có tên trong Bộ lạc

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *